ANBI

ANBI

De Stichting biedt iedereen de mogelijkheid geld te geven aan de Nassaukerk. De giften zullen niet worden besteed aan religieuze activiteiten.

Giften aan aan ons zijn aftrekbaar voor de belastingdienst, gebruik hiervoor RSIN 8617.87.481.