Steek thuis een kaarsje aan

Steek thuis een kaarsje aan

GEDACHTENISVIERING ZONDAG 1 NOVEMBER

Op zondag 1 november zullen wij in de Nassaukerk zoals ieder jaar onze dierbaren gedenken die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

Vanwege Corona vragen wij u, -voor ieders veiligheid-, om de dienst online met ons mee te vieren via de live stream en om thuis een kaarsje aan te steken voor wie u wilt gedenken.

Er kunnen maximaal 30 bezoekers bij de viering aanwezig zijn, dus mocht u toch naar de Nassaukerk willen komen, dan kan het zijn, dat als het maximale aantal bereikt is, u niet meer naar binnen kunt, hoe spijtig wij dit ook vinden. Wij hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

Na de viering organiseren wij voor deze gelegenheid een gezamenlijk moment voor ‘online koffiedrinken’, voor mensen die het prettig vinden om na deze bijzondere dienst nog met elkaar na te praten. Als u hier aan mee wilt doen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij Margot: mm.rijnierse@kpnmail.nl

Wij hopen dat wij als gemeente door samen te vieren en na te praten, -ook op afstand-, onderlinge verbondenheid mogen ervaren.