Vrienden van de Nassaukerk

Op 30 oktober 2020 is de Stichting Vrienden van de Nassaukerk opgericht. Een Stichting die zich tot doel stelt om geld in te zamelen en subsidies te verstrekken om de Nassaukerk als gebouw en plek voor kunst, cultuur, bezinning en levensbeschouwing te behouden en te ondersteunen.

De Stichting biedt iedereen de mogelijkheid geld te geven aan de Nassaukerk, waarbij dit niet zal worden besteed aan religieuze activiteiten.

Verder biedt de stichting initiatiefnemers van activiteiten in de Nassaukerk de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Ook kan de stichting steun verlenen aan verbetering en instandhouding van het gebouw. Alle subsidieaanvragen zal het bestuur toetsen aan de doelstellingen in de statuten. Deze zijn:
a. het bevorderen van de instandhouding van de Nassaukerk als gebouw en als plek van en door de buurt voor kunst, cultuur, bezinning en levensbeschouwing.
b. het mogelijk maken van activiteiten en projecten die de samenhang en leefbaarheid van de buurten rondom de Nassaukerk bevorderen

E-mail:
vriendenvandenassaukerk@gmail.com
Bank:
NL97INGB0007234765
ANBI:
RSIN 8617.87.481

Donaties:

Er is een klein startkapitaal, maar we hopen dat het aantal giften snel zal stijgen, zodat we mooie activiteiten mogen ondersteunen. Geef je donatie door hier te klikken.

De Vrienden van de Nassaukerk steunen diverse projecten, waaronder:

Soup&Soul

Requiem voor de Buurt

Buurtcantate

Subsidie aanvragen:

De stichting wil initiatiefnemers van activiteiten in de Nassaukerk de mogelijkheid geven subsidie aan te vragen. Ook kan de stichting steun verlenen aan verbetering en instandhouding van het gebouw. Klik voor je aanvraag door hier te klikken,

Kerk in de buurt

De Nassaukerk met haar prachtige gebouw uit 1925 staat bekend staat als een echte buurtkerk.

Ook als je niet zoveel met de kerk en/of het christendom hebt, kan je de Nassaukerk steunen. Wordt dan donateur van de Vrienden van de Nassaukerk.

Kerk in de buurt

Ons kerkgebouw

Het markante en monumentale gebouw van de Nassaukerk met zijn parmantige groene torentje ligt enigszins verscholen tussen de gebouwen van de Staatsliedenbuurt. Zowel van buiten, als ook van binnen heeft het gebouw veel karakter en verkeert het in goede staat, al vergt het onderhoud de nodige financiƫle middelen.

>> lees meer

Ons kerkgebouw